Kernwoorden: energiek, creatief, verbindend, innovatief, analytisch, aanjager, sfeermaker

De opdrachten die ik uitvoer spelen zich voornamelijk af op het snijvlak van toezicht houden, bestuur en management. Cultuur, erfgoed en volkshuisvesting zijn de inhoudelijke domeinen die steeds weer op mijn pad komen. Dat is niet gek omdat ik ooit afstudeerde aan de Theaterschool en op latere leeftijd een master Kunstbeleid- en Management aan de Universiteit Utrecht voltooide. Ook was ik een tijd wethouder met cultuur, erfgoed en wonen in de portefeuille.

Ik ben van nature een verbinder, ik geloof in de kracht van het collectief en ik geloof dat ieder mens iets toe te voegen heeft aan dat collectief. Ik doorzie snel de kracht van mensen en weet die kracht aan te boren. Ik denk altijd in mogelijkheden in plaats van belemmeringen. Daarbij vertrouw ik op mijn kennis en ervaring maar vooral ook op mijn intuïtie. Helder communiceren, koersvast zijn en draagvlak verwerven zijn mijn sterke punten. Ik spreek de taal van bestuurders en toezichthouders maar ik kan mij ook goed verplaatsen in werknemers, vrijwilligers of klanten van de organisatie.

Ik ben met hart en ziel geworteld in de publieke sector, als beleidsmaker, als adviseur, als bestuurder en als politica. We maken zelf onze samenleving en ik wil daar graag een steentje aan bijdragen, niet alleen door mijn werk maar ook in mijn privé-leven als vrijwilliger.

Huidige functie

Op dit moment ben ik werkzaam als wethouder in het zakencollege in Hoogeveen. De opdracht is om de gemeente weer financieel gezond te maken en rust en stabiliteit te creëren na een bestuurlijke en financiële crisis.

Kennisnetwerk

Ik ben één van de oprichters van Cultureon het kennisnetwerk voor culturele
professionals. http://www.Cultureon.nl