Opdrachtgevers

2016

 • Woon/zorgconcern IJsselheem: projectleider/ aanjager locatie Margaretha;
 • De Kern Maatschappelijke Dienstverleding/ MEE IJsseloevers/ Stichting Welzijn in Kampen/ Woonzorgconcern IJsselheem (samenwerkingsverband): procesmanager onderzoek naar huisvesting onder één dak;
 • Gemeente Zwolle: workshop in het kader van een onderzoek naar de Sociale Wijkteams;
 • SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) (in co-productie met het Centrum voor Commissarissen en Toezichthouders): visievorming governance & procesbegeleiding in de ontwikkeling van een bestuursmodel naar een RvT-model;
 • LKCA (Landelijk Kenniscentrum Cultuur en Amateurkunst): workshop burgerparticipatie voor de leergang gemeentelijk cultuurbeleid;
 • Gemeente Kampen: Quick Scan (Europese) (cultuur)subsidies voor de Internationale Hanzedagen;
 • Gemeente Bergen op Zoom/ Kunsten ’92: dagvoorzitter Symposium Levendige Binnensteden;
 • Stadgehoorzaal Kampen: fondsenwerving;
 • PvdA Partijbureau, Amsterdam: ontwikkelen en uitvoeren van een training voor aspirant Tweede Kamerleden;

 

2014/ 2015

 • SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland): procesbegeleiding bestuursevaluatie;
 • LKCA (Landelijk Kenniscentrum Cultuur en Amateurkunst): workshop burgerparticipatie bij gemeentelijk Cultuurbeleid (2015)
 • Gemeente Kampen: subsidietraject provinciale subsidies voor de Internationale Hanzedagen (2015)
 • Bibliotheek Kampen: dagvoorzitter Taallunch (2015)
 • De Kern Maatschappelijke Dienstverleding/ MEE IJsseloevers/ Stichting Welzijn in Kampen/ Woonzorgconcern IJsselheem (samenwerkingsverband): visieontwikkeling t.a.v. een gezamenlijke propositie (2015)
 • Woonzorgconcern IJsselheem: extern projectleider/ aanjager zorgcomplex Margaretha (2015)
 • Woonzorgconcern IJsselheem: onderzoek/ conceptontwikkeling m.b.t. woon/zorglocatie Margaretha (2015)
 • Gemeente Kampen: blauwdruk culturele programma van de Internationale Hanzedagen (2015)
 • Gemeente Baarn: begeleiding bij het ontwikkelen van communicatieprofielen voor het college van B & W (2015)
 • Stadsgehoorzaal Kampen: Beleidsplan 2016-2019 (2015)
 • Coaching en training van diverse politici en bestuurders (2014/ 2015)
 • Kunsten ’92: moderator Fringemeeting Nationaal Monumentencongres (2015)
 • Kunsten ’92: moderator Fringemeeting Nationaal Monumentencongres (2014)
 • Gemeente Kampen & Kunsten ’92: dagvoorzitter Congres Water en Erfgoed (2014)