In het publieke domein is de governance bij organisaties tegenwoordig steeds vaker ingericht als een two-tier board. Dit betekent dat directie en toezichthouders van elkaar gescheiden zijn. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding over de onderneming en de Raad van Toezicht ziet toe op het bestuur. Sectoren zoals woningcorporaties, het onderwijs, cultuur en zorg hebben hun eigen governancecodes die voorschijven hoe een organisatie zich dient te gedragen.

De Raad van Toezicht (of de Raad van Commissarissen) heeft drie belangrijke rollen ten opzichte van de bestuurder: de rol van werkgever, de rol van adviseur en de rol van toezichthouder. Ook moet de raad van toezicht ervoor zorgen dat de eigen zaken op orde zijn. Denk hierbij aan werving en selectie van nieuwe toezichthouders, het opstellen van het jaarverslag, zorgdragen voor permanente educatie van de toezichthouders en het evalueren van het functioneren van de raad in relatie tot de bestuurder (de zelfevaluatie).

Ik help organisaties bij de verandering van het besturingsmodel, (bijvoorbeeld de ontwikkeling van een bestuursmodel naar een raad van toezichtmodel) en het ontwikkelen van een visie op toezicht houden. De laatste jaren deed ik dit vooral voor de culturele sector in opdracht van Cultuur+Ondernemen. Ook begeleid ik zelfevaluaties van rvt’s en rvc’s. Na een intake en vooronderzoek ontwikkel ik in samenspraak met de raad een aansprekend en effectief programma.

Recente opdrachten

 • Instellen raad van toezichtmodel stichting Woest en Bijster, Bennekom.
 • Trainen en begeleiding raad van toezicht Bibliotheek Westland.
 • Onderzoek naar de herininrichting governance voor Museum Buurtspoorweg Haaksbergen.
 • Onderzoek Inrichting governance voor Rialto Holding, Amsterdam.
 • Instellen raad van toezichtmodel voor Museum het Schip, Amsterdam.
 • Instellen raad van toezichtmodel voor de Muzen in Veenendaal.
 • Instellen raad van toezichtmodel voor Quintus Kampen
 • Instellen raad van toezichtmodel voor XYZ Area Zwolle.
 • Onderzoek naar de governance bij Broedplaatsen in Amsterdam, Bureau Broedplaatsen Amsterdam.
 • Instellen van raad van toezicht-model voor Stimuleringsfonds voor de Volkshuisvesting (SVn), Amersfoort (in samenwerking met Het Centrum voor Toezichthouders en Commissarissen.

Zelfevaluaties

 • Driezorg Zwolle.
 • Centrum voor cultuureducatie Tobe, Dordrecht.
 • Vereniging van Vrije Scholen Noord Oost Nederland.
 • Scholen in de Kunst, Amersfoort.
 • Driezorg Zwolle.
 • Centrum voor cultuureducatie Tobe, Dordrecht.
 • Vereniging van Vrije Scholen Noord Oost Nederland
 • Scholen in de Kunst, Amersfoort.
 • ICO Kunstencentrum Assen.
 • Stichting Cultuur+Financiering.