Het is herfst en we naderen de besluitvorming van de begroting. Naast de vele brieven van verenigingen en instellingen over de voorgestelde bezuinigingen was er ook een inspraakavond waar, begrijpelijk, veel ongenoegen klonk. Daarnaast kregen we ongeveer 350 technische vragen van de raad die in korte tijd beantwoord moesten worden. Over het ontstaan van die begroting bestaat verwarring. Is het waar dat er in achterkamertjes van alles is besproken en besloten? Het antwoord is net zo diffuus als de vraag: ja en nee!

Even terug: in Hoogeveen waren twee grote problemen: 1. de gemeente was bijna failliet, en 2. er was geen coalitie meer (alleen nog een demissionair half college). Aan de hand van de gesprekken met de fractievoorzitters hebben externe informateurs een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden om te bezuinigen. Die gesprekken waren niet openbaar. Is dat verboden? Nee, het is in de politiek helemaal niet ongebruikelijk om bij belangrijke besluiten eerst te onderzoeken of er mede- en tegenstanders zijn. Dit is zelfs heel verstandig, het voorkomt dat de besluitvorming verzandt in een Poolse landdag. Meestal vinden deze plaats in coalitie/ oppositie verband maar in Hoogeveen was geen coalitie meer en dus spraken de informateurs met alle fractievoorzitters over de mogelijke oplossingen van de financiële en bestuurlijke situatie.

De gesprekken met de fractievoorzitters hebben geleid tot het rapport: “Een schone lei”. Dit rapport is op 27 augustus in de gemeenteraad besproken. Het rapport en de registratie van de raadsbehandeling liggen niet in een achterkamer maar zijn te vinden op de website van de gemeente Hoogeveen. Het op 8 oktober aangetreden zakencollege heeft dit rapport vertaald naar de begroting. En deze begroting wordt op 26 november in een openbare raadsvergadering besproken. Op 3 december volgt dan de besluitvorming, wederom in de openbaarheid. Dus ja, er zijn gesprekken in de beslotenheid van een achterkamer gevoerd en nee, de besluitvorming en de politieke verantwoording vinden gewoon plaats in de openbaarheid. 

In onze eigen achterkamer (zie afbeelding bovenaan) pasten we deze week de dassen en de shawl van de Ronde van Drenthe. Dat ging goed dus we zijn helemaal klaar voor de mooiste wielerklassieker van Nederland!

Groet, Janita

2 Replies to “Achterkamertjes”

  1. Inderdaad lekker kort maar ook wel een beetje ‘kort om de bocht’. Er circuleren brieven (ondertekend door gemeentesecretaris en burgemeester) met daarin de volgende tekst: ‘Ook uw organisatie is daarbij in beeld gekomen. Een meerderheid van de leden van de gemeenteraad heeft in de informele sessies met de beide informateurs aangegeven een korting van xxx op de gemeentelijke subsidie…..te willen verwerken in de begroting voor het jaar 2021. Deze korting geldt ook voor de jaren daarna.’ Dat is de facto geen raadbesluit maar minimaal wel een soort ‘Vorentscheidung’ zoals onze oosterburen zeggen (Excuus, kon zo gauw niet een beter woord vinden). Ik vind het dus volstrekt begrijpelijk dat mensen in Hoogeveen reppen van ‘raadsakkoord’ en ‘achterkamertjes’. Het heeft er alle schijn van dat over de meeste aangekondigde bezuinigingen (zoals bvb Scala) binnen de raad, linksom of rechtsom consensus is. Nu kan het zijn dat de desbetreffende ambtenaar het in de hierboven bedoelde brief uiterst knullig heeft opgeschreven maar ik heb toch het idee dat wat nu voorligt, behoorlijk is dichtgetimmerd en dat dus alle moties en amendementen die worden ingediend en die om meer gaan dan ‘een pepernoot’ in schoonheid zullen sterven. Maar ik laat me graag aangenaam verrassen door de gemeenteraad van Hoogeveen.

  2. Die aanschrijving klopt. Vooruitlopend op de begrotingsbehandeling moesten de organisaties worden aangeschreven omdat anders de bezuinigingen niet op tijd ingeboekt konden worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *