Governance

Sinds 2009 is de Code goed openbaar bestuur  door het Nederlands Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgesteld. Deze code geeft richtlijnen voor besturen van alle organisaties in het publieke domein. De code gaat over o.a. transparantie en integriteit, participatie en contact met burgers/ stakeholders, doelmatigheid en doeltreffendheid, legitimiteit, ontwikkelen en evalueren...

Download cv