Iedere organisatie moet van tijd tot tijd nadenken over het toekomstperspectief, waartoe zijn we op aarde en waar staat de organisatie over tien jaar? Doen we wel de dingen die we moeten doen en doen we ze goed? Waar liggen onze kansen en bedreigingen en hoe gaan we onze ambities eigenlijk realiseren? Dat zijn de kernvragen die ertoe doen in een strategische verkenning. Samen zetten we een stip op de horizon en plaveien we de weg die de organisatie naar de toekomst brengt.

Ik ben een innovatieve en visionaire ontwikkelaar met inhoudelijke expertise op het gebied van erfgoed, kunst en cultuur. Met een scherp analytisch vermogen, een vlotte pen en een sterk ontwikkelde politiek/ bestuurlijke sensitiviteit kijk ik met een frisse blik van buiten naar binnen. Participatie (of co-creatie) met, en draagvlak creƫren bij stakeholders vind ik belangrijke succesfactoren voor elke strategische ontwikkeling.

Een selectie van opdrachten:

  • Voor het Fonds voor Cultuurparticipatie schreef ik een verkenning voor de besteding van extra middelen die de minister vrijmaakte voor participatie bij archeologie. Resultaat: de verkenning heeft geleid tot een subsidieregeling die inmiddels wordt uitgevoerd.
  • Voor de Stadsgehoorzaal Kampen schreef ik het beleidsplan en artistieke visie.
  • Voor een samenwerkingsverband van diverse culturele instellingen (bibliotheek, theater, museum, kunstencentrum en archief) schreef ik een visiedocument.
  • Voor een Woonzorgconcern ontwikkelde ik een toekomstbestendig concept voor een locatie voor ouderenzorg. Resultaat: het concept is uitgevoerd en de locatie ontwikkelde zich tot een huis van de stad met diverse zorg- en welzijnaanbieders en een volwaardige horecavoorziening.