Sinds 2009 is de Code goed openbaar bestuur  door het Nederlands Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgesteld. Deze code geeft richtlijnen voor besturen van alle organisaties in het publieke domein. De code gaat over onder andere over transparantie en integriteit, participatie en contact met burgers/ stakeholders, doelmatigheid en doeltreffendheid, legitimiteit, ontwikkelen en evalueren en verantwoording. In het publieke domein is de governance bij organisaties tegenwoordig steeds vaker ingericht als een two-tier board. Dit betekent dat directie en toezichthouders van elkaar gescheiden zijn. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding over de onderneming en de Raad van Toezicht ziet toe op het bestuur. Sectoren zoals woningcorporaties, het onderwijs, cultuur en zorg hebben hun eigen governancecodes die voorschijven hoe een organisatie zich dient te gedragen.

De Raad van Toezicht (of de Raad van Commissarissen) heeft drie belangrijke rollen ten opzichte van de bestuurder: de rol van werkgever, de rol van adviseur en de rol van bewaker. Ook moeten toezichthouders ervoor zorgen dat de raad haar eigen zaken op orde heeft. Denk hierbij aan werving en selectie van nieuwe toezichthouders, het opstellen van het jaarverslag, zorgdragen voor professionalisering en educatie van de toezichthouders en het evalueren van het functioneren van de raad in relatie tot de bestuurder (de zelfevaluatie).

Ik help organisaties bij de verandering van het besturingsmodel, (bijvoorbeeld de ontwikkeling van een bestuursmodel naar een raad van toezichtmodel) en het ontwikkelen van een visie op toezicht houden. Ook begeleid ik zelfevaluaties van rvt’s en rvc’s. Na een intake en vooronderzoek ontwikkel ik in samenspraak met de raad een aansprekend en effectief programma.

Zelfevaluatie gericht op de teamdynamiek

Marjon Roefs van Het Centrum voor Commissarissen en Toezichthouders en ik ontwikkelden samen een programma voor zelfevaluaties met de focus op de dynamiek van de groep en de cultuur van de RvT. Dit programma bestaat naast een teamreflectie uit een realistische, op maat gemaakte spelsimulatie die gebaseerd is op de eigen praktijk van de raad. Op een praktische wijze worden de complexiteit en de verschillende perspectieven van kwesties waar een toezichthouder mee te maken heeft, inzichtelijk gemaakt.

Selectie van opdrachten

 • Instellen raad van toezichtmodel voor Museum het Schip, Amsterdam (i.o.v.) Cultuur+Ondernemen)
 • Instellen raad van toezichtmodel voor de Muzen in Veenendaal (i.o.v. Cultuur+Ondernemen)
 • Instellen raad van toezichtmodel voor Quintus Kampen
 • Instellen raad van toezichtmodel voor XYZ Area Zwolle (i.o.v. Cultuur+Ondernemen)
 • Onderzoek naar de governance bij Broedplaatsen in Amsterdam, namens Cultuur+Ondernemen voor Bureau Broedplaatsen Amsterdam.
 • Instellen van raad van toezicht-model voor Stimuleringsfonds voor de Volkshuisvesting (SVn), Amersfoort (in samenwerking met Het Centrum voor Toezichthouders en Commissarissen).

Selectie van begeleide zelfevaluaties

 • Driezorg Zwolle
 • Centrum voor cultuureducatie Tobe, Dordrecht (i.o.v. Cultuur+Ondernemen
 • Vereniging van Vrije Scholen Noord Oost Nederland
 • Scholen in de Kunst, Amersfoort (i.o.v. Cultuur+Ondernemen)
 • ICO Kunstencentrum Assen (i.o.v. Cultuur+Ondernemen)
 • Stichting Cultuur+Financiering