Sinds 2009 is de Code goed openbaar bestuur  door het Nederlands Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgesteld. Deze code geeft richtlijnen voor besturen van alle organisaties in het publieke domein. De code gaat over o.a. transparantie en integriteit, participatie en contact met burgers/ stakeholders, doelmatigheid en doeltreffendheid, legitimiteit, ontwikkelen en evalueren en verantwoording. Bij veel organisaties in het publieke domein is de governance tegenwoordig steeds vaker ingericht als een two-tier board. Dit betekent dat directie en toezichthouders van elkaar gescheiden zijn. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding over de onderneming. En de Raad van Toezicht ziet toe op het bestuur. Sectoren zoals woningcorporaties, het onderwijs, cultuur en zorg hebben hun eigen governancecodes die een voorschijven hoe een organisatie zich dient te gedragen.

De Raad van Toezicht (of de Raad van Commissarissen) heeft drie belangrijke rollen ten opzichte van de bestuurder: de rol van werkgever, de rol van adviseur en de rol van bewaker. Ook moeten toezichthouders ervoor zorgen dat de raad haar eigen zaken op orde heeft. Denk hierbij aan werving en selectie van nieuwe toezichthouders, het opstellen van het jaarverslag, zorgdragen voor professionalisering en educatie van de toezichthouders en het evalueren van het functioneren van de raad in relatie tot de bestuurder (de zelfevaluatie).

Ik help organisaties bij de verandering van het besturingsmodel (bijvoorbeeld de ontwikkeling van een bestuursmodel naar een raad van toezichtmodel) en het ontwikkelen van een visie op toezicht houden. Ook begeleid ik zelfevaluaties waar ik graag gebruik maak van spelsimulaties omdat het oefenen met praktijksituaties snel inzichtelijk maakt hoe een rvt tot besluitvorming komt en welke rollen de afzonderlijke toezichthouders innemen in dit proces.

Selectie van opdrachten

  • Begeleiding transitie van bestuur naar rvt voor Museum het Schip, Amsterdam
  • Onderzoek naar de governance bij Broedplaatsen in Amsterdam, namens Cultuur+Ondernemen voor Bureau Broedplaatsen Amsterdam.
  • Begeleiding verbetering governance voor Stichting De 1800 Roeden, Amsterdam
  • Zelfevaluaties voor o.a. Vereniging van Vrije Scholen Noord Oost Nederland, Scholen in de Kunst, Amersfoort, ICO Kunstencentrum Assen, Stichting Cultuur+Financiering.
  • Begeleiding transitie van bestuur naar rvt voor Stimuleringsfonds voor de Volkshuisvesting, Amersfoort (in samenwerking met Het Centrum voor Toezichthouders en Commissarissen).